SECURITAS ESPAI SEGUR                            Solucions Per A Hotels

La recuperació de l'activitat requereix adoptar mesures per a la creació d'espais segurs. Per tornar amb garanties de seguretat, Securitas ofereix diferents solucions orientades a preservar la salut d'empleats i clients i generar una confiança molt necessària per reactivar l'economia i el consum. En aquest nou àmbit de la seguretat i la prevenció, resulta fonamental associar-se amb un partner de confiança que compti amb les tecnologies, eines, mesures operatives i humanes per implantar aquestes mesures de forma àgil, amb un cost equilibrat i adaptat a les necessitats reals i facilitant el compliment normatiu.

Securitas ha estat capaç d'adaptar els seus serveis i donar resposta de manera ràpida i eficaç a les necessitats actuals amb aquesta proposta:

 

Mesura instantània de temperatura corporal

Les solucions de mesurament instantània de temperatura de Securitas estan basades en càmeres termogràfiques capaços de mesurar, sense necessitat de contacte, la temperatura corporal amb un alt grau de precisió. D'aquesta manera, permeten detectar persones amb símptomes de febre en accessos i altres zones crítiques.

Control d'aforament i distanciament social

Aquesta solució està basada en Intel·ligència Artificial aplicada a les càmeres que permeten conèixer en tot moment i en temps real el nombre de persones que accedeixen o es troben en les teves instal·lacions. També és possible garantir la distància de seguretat entre persones en zones de major risc d'aglomeració, com a línies de caixes, lavabos, sales d'espera, etc.

 

Desinfecció

Securitas ofereix solucions de desinfecció tant d'espais com de vehicles i amb diferents graus d'autonomia. S'empren productes que actuen davant el virus, compleixen amb les màximes garanties en PRL i resulten innocus per a la salut de les persones.

 

Senyalització i abalisament

És important informar i conscienciar els usuaris de l'acompliment d'aquestes mesures de seguretat. Poden ser senyals de caràcter informatiu com fletxes de senyalització de rutes, cartells d'aforament màxim, etc., o elements de distanciament com tanques, cons, mampares de protecció ...

 

Serveis d'intel·ligència

Els serveis d'intel·ligència de Securitas ofereixen informació valuosa, enfocada a l'repte de l'COVID-19, per donar context i donar suport a la presa de decisions. Aquesta informació abasta els àmbits competitiu i estratègic; l'empremta digital reputació i la seguretat.
 

Eines de suport operatiu

Eines digitals desenvolupades per Securitas que permeten optimitzar els serveis tradicionals de vigilància i millorar la comunicació entre el client i l'equip de seguretat.

Contacta amb nosaltres
*
*
*
*

Sus datos personales serán procesados de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Haga clic aquí para leer nuestra Política de Privacidad. Al enviar el formulario, usted acepta el tratamiento de sus datos personales por parte de Securitas Seguridad España S.A.